Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

18 Gartnerivej
Holstebro, 7500
Denmark

Banner Informationer.jpg

INFORMATIONER

UDMELDELSE:

PBS-aftaler kan opsiges på alle hverdage med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske ved personlig fremmøde og udfylde udmeldelsesblanket, som forefindes i centrets reception.
Ændring af medlemskab kan ske med løbende måned.

BERO:

Pris: 1. md 79,- 2 md. 139,- 3-6 md. 179,-
Du betaler ikke kontigent i din beroperiode.Du kan sætte dit medlemskab i bero med varighed af max 6 måneder. Der skal opgives en slutdato når bero oprettes.
Kontant medlemskaber kan IKKE sættes i bero.

DOPING:

Holstebro Fitness er medlem af AntiDoping DK – ethvert medlem SKAL på forespørgelse fra denne organisation afgive dopingtest under retningslinier udstykket af denne organisation.
Ved mistanke om indtagelse af ulovlige præstationesfremmende stoffer, bortvises det/de givne medlem/medlemmer med øjeblikkelig virkning uden refusion af medlemskontingent.

BØRN/UNGE:

Børn er velkommende i centret under med opsyn af forældre.
Unge under 18 år kræver forældrenes underskrift på indmeldelsesblanket.
 

PÅKLÆDNING/OPBEVARING:

Det er påkrævet at have træningstøj samt inddørssko på.
Opbevaring af tasker, tøj mm. kan opbevares i omklædningsrummene. Dog skal man selv medbringe hængelås.

FREMMØDE:

Det er vigtig at få sig registreret som fremmødt til fitness eller hold, når du ankommer.
Ved udblivelse/manglende fremmøde til holdtræning koster det kr. 25,- pr. hold. Glemt kort koster kr. 30,-